Deel

Stenden onderwijst Taiwanezen over dementievriendelijke samenleving

donderdag 02 februari 2017 Persbericht

Op vrijdag 3 februari bezoekt een delegatie journalisten uit Taiwan de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van Stenden Hogeschool. Redenen van bezoek zijn de specialistische kennis en ervaringen van docenten en studenten van deze opleiding, zoals de innoverende projecten Kammeraat, dementievriendelijke diners en CityProms EMBRACE, muziek & dementie.

Dementievriendelijke samenleving

Ina Holtrop, gedragsgenerator en docent SPH, zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving en geeft trainingen aan tandartsen, medewerkers van supermarkten, politie, ambtenaren e.d.  Ina vertelt, “maatschappelijke vragen over dementie betreffen niet meer alleen de sociale sector. Er treedt een verschuiving op en sommige beroepen krijgen een andere rol. Dementie treft iedereen”.

Ze is gedreven om dementie op de kaart te zetten. “Er is een toenemende belangstelling voor dementie en dat vind ik heel mooi. Met onze innovatieprojecten hoop ik een toegevoegde waarde te leveren aan een dementievriendelijke samenleving, waar dan ook ter wereld.”

 

Dementie in Taiwan

In Taiwan haalde Ina Holtrop zelfs de Taiwanese TV met haar vooruitstrevende ideeën omtrent dementie in de samenleving en heeft nu contact met journalisten vanuit die regio.

Dementie is in Aziatische landen een belangrijk item. Ondanks de sociale netwerken trekken jongeren vanuit het platteland naar de grote steden. De problemen van ouderen op het platteland zijn groot: er is veel depressie en een hoge mate van zelfmoord onder de oudere bevolking. De hulpverlening is in deze landen nog niet heel specifiek en gericht op dementie. Een delegatie vanuit Taiwan zal deze bijeenkomst over dementievriendelijke samenleving bijwonen.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur      Ontvangst

15.45 uur      Kammeraat (een project waarbij studenten als maatje optreden voor mensen met dementie)

16.30 uur      Dementievriendelijke diners en het belang ervan

16.45 uur      CityProms EMBRACE, muziek en dementie

17.15 uur      Afsluiting

U bent van harte uitgenodigd om de middag bij te wonen; de voertaal van de presentatie is Engels. Het vindt plaats in het Stenden Hotel, Rengerslaan 8 in Leeuwarden.  Als u van plan bent te komen, wilt u dan een mailtje sturen naar caroline.de.vries@stenden.com of contact opnemen via de perstelefoon van Stenden: 0651225196.

Voor meer informatie over Kammeraat ga naar mijnkameraad.nl en over Cityproms via www.cityproms.nl