Deel

Muziek en Dementie onderdeel van Age Friendly Cities

donderdag 24 maart 2016 Nieuws

Het Fonds Cultuurparticipatie stelt geld beschikbaar voor het innovatieve programma van CityProms Embrace. Hiermee wordt een start gemaakt om de muziekworkshops en de daaraan gekoppelde trainingen voor mantelzorgers en medewerkers te verduurzamen. CityProms Embrace introduceerde dit succesvolle programma in 2014 en kreeg sindsdien vanuit diverse fondsen en zorginstellingen subsidie. Het fonds Cultuurparticipatie gaat in samenspraak met de Gemeente Leeuwarden nu een stap verder en wil het project in Leeuwarden onderdeel laten uitmaken van de zogenaamde ‘Age Friendly Cities’. De musici en de workshopleiders hebben de nieuwe Mastermodule Muziek & Dementie (M&D) gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, Convenantpartner van Stichting CityProms.

Op weg naar ‘Age Friendly Cities’

Het fonds Cultuurparticipatie wil samen met de steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht inspirerende projecten inzetten om het welzijn van ouderen te verbeteren. Er wordt gestreefd naar 30 steden die in 2020 Age Friendly beleid hebben op het gebied van cultuurparticipatie. Gemeenten moeten meer inzetten op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en het leggen van verbindingen. CityProms Embrace heeft hier al ruime ervaring in en gaat met het fonds Cultuurparticipatie en Cultuur en Ondernemen verder op zoek naar manieren om het lopende project te verduurzamen. Op dit moment worden er in diverse Friese zorginstellingen workshopseries voor mensen met dementie en hun begeleiders gegeven.

Kwaliteit van leven verbeteren voor ouderen met dementie

De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. CityProms Embrace wil met de workshopseries het leven van mensen met dementie draaglijker te maken en de persoon achter de dementie weer zichtbaar maken. Als het brein aftakelt, blijft de ontvankelijkheid voor muziek het langst behouden. Ook het gezamenlijk muziek maken verbetert het welzijn van de ouderen. In combinatie met de acht wekelijkse workshop wordt een innovatieve training gegeven voor mantelzorgers/staf en activiteitenbegeleiders. Fryslân loopt voorop met dit innovatieve project. Ook in Groningen en Drenthe groeit de belangstelling voor dit succesvolle project. “Na acht weken in een zorgcentrum zagen we vaak dat ouderen beter kunnen gaan communiceren, eten en slapen. De kwaliteit van het leven verbetert, musici vinden hun plek in de zorg en dat is prachtig, daar doen we het voor!”, aldus Margot Hoiting, directeur van Stichting CityProms.