Deel

De kracht van muziek bij dementie

woensdag 16 maart 2016 Blog

Samen van muziek genieten is het mooiste wat er is, het raakt het gevoel, helpt ontspannen en troost. Muziek geeft nieuwe kracht en energie. Maar het kan ook herinneringen levend maken en verbinden. Kan muziek een manier van contact maken zijn voor mensen met dementie? En kan het de kwaliteit van hun leven verbeteren?

Muziek spreekt tot de ziel

Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek (Hans Christian Andersen). Communiceren via muziek biedt aanknopingspunten voor contact waar dit met taal niet altijd vanzelfsprekend is. Mensen met dementie zijn met taal niet of nauwelijks te bereiken. Het ‘ik’ kan echter nog altijd worden aangesproken met muziek. Een persoon met dementie kan daardoor als het ware ‘hervonden’ worden.

” De waarneming van muziek en de emoties die erdoor kunnen worden opgeroepen, hangen niet alleen van het geheugen af. Muziek hoeft niet bekend te zijn om haar emotionele kracht uit te oefenen. Ik heb diep demente mensen zien huilen of beven bij het luisteren naar muziek die ze nog nooit hebben gehoord. En ik denk dat ze het hele scala van gevoelens kunnen ervaren dat de rest van ons ervaart, en dat dementie – althans op zulke momenten – geen belemmering voor emotionele diepgang is. Als je zulke reacties eenmaal hebt gezien, weet je dat er nog altijd een ‘ik’ is dat kan worden aangesproken, ook al kan dat aanspreken uitsluitend en alleen gebeuren door muziek” Oliver Sacks (Musicofilia: Verhalen over muziek en het brein)

Helende werking van muziek

CityProms voert innovatieve workshops uit voor mensen in verschillende stadia van dementie. Een van de doelstellingen van de workshops is het zichtbaar maken van de persoon achter de dementie via muzikale communicatie. Muzikale improvisatie brengt contact op gang. De workshopsessies verbeteren niet alleen het welzijn van mensen met dementie, maar ook hun gemoedstoestand en eet- en slaapgedrag. Lucy Payne (workshopleider): “Ik heb mij eens enorm verbaasd over de ongelooflijke groei die een deelnemer doormaakte. Deze intelligente man had weinig eigenwaarde meer door de dementie. Door de workshops kregen we steeds meer te zien wie hij echt was. Na de laatste sessie kregen we van zijn vrouw te horen dat hij zichtbaar zelfverzekerder was geworden, sinds hij deelnam aan het project. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen en een stukje mag bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met dementie.”

Waar gaat het om in het leven? Dat we gelukkig zijn? Aansluiting hebben, je verbonden voelen met anderen is wat ons voor een groot deel gelukkig maakt. CityProms wil met haar workshopserie bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun begeleiders.

Lees meer over het programma Muziek en Dementie