Deel

Aanmeldformulier project ANDERS!

Fijn dat je je aanmeldt voor ons project! Via dit formulier kun je jezelf of iemand aanmelden om deel te nemen aan dit bijzondere project. Om alles goed te laten verlopen willen we je vriendelijk verzoeken om een aantal vragen te beantwoorden. Op deze manier kunnen we ons beter voorbereiden.

Wanneer jij of degene die je opgeeft begeleiding nodig heeft, is het wenselijk voor de organisatie dat je hier zelf zorg voor draagt. Het is mogelijk dat de begeleiding, familie en vrienden ook mee gaan doen. Zij moeten zich echter wel apart aanmelden. Vermeld dan wel op beide formulieren welke deelnemer je begeleid om misverstanden te voorkomen.
Heb je nog vragen of wil je een groepje opgeven en daarvoor de contactpersoon zijn, mail dan naar jacquelien@cityproms.nl

Geslacht:
 Man Vrouw

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Straatnaam

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer:

E-mailadres (van contactpersoon)

Heb je een eventuele beperking, zo ja welke?

Heb je hierbij hulpmiddelen nodig?
 Ja Nee

Zo ja, wat voor hulpmiddel?

Neem je begeleiding mee?
 Ja Nee

Ben je begeleiding?
 Ja Nee

Zijn er factoren waar rekening gehouden mee moet worden, denk aan allergieën e.d.

Wat zijn je kwaliteiten en hobby’s?

Beschikbaarheid

2017 Beschikbaar / Niet beschikbaar
Kennismaking Zaterdag 4 februari  Beschikbaar
workshops Zaterdag 11 maart  Beschikbaar
workshops Zaterdag 18 maart  Beschikbaar
workshops Zaterdag 25 maart  Beschikbaar
workshops Zaterdag 1 april  Beschikbaar
Workshops alle groepen Zaterdag 8 april  Beschikbaar
Workshops (optioneel) Vrijdag 21 april  Beschikbaar
PASEN/Meivakantie
Repetitieweekend alle groepen       Vr. 12 t/m zo. 14 mei  Beschikbaar
Repetities Zaterdag 20 mei  Beschikbaar
Repetities (optioneel) Zaterdag 27 mei  Beschikbaar
Repetities (optioneel) Zaterdag 3 juni  Beschikbaar
Repetities Wo. 7 t/m zo. 11 juni  Beschikbaar
Repetitieweek Vanaf maandag 12 juni  Beschikbaar
Productieweek Vanaf zaterdag 17 juni  Beschikbaar
Uitvoering CityProms Zondag 25 juni  Beschikbaar

Opmerkingen

 

Financiën
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de hele periode van 25 euro zowel voor deelnemers als de deelnemende begeleiders.
Begeleiders die zelf niet meedoen zijn geen bijdrage verschuldigd.

Repetitieschema
Er zal gewerkt worden in verschillende groepen, we willen graag inventariseren wie wanneer zou kunnen en verzoeken je dit aan te geven in onderstaand schema. Let wel! We maken een schema naar aanleiding van jullie beschikbaarheden. Denk er aan, niet iedereen is altijd ingedeeld maar we gaan er wel vanuit dat je meedoet op het moment dat je ingedeeld bent.

De dagindeling is tussen 10.00 en 17.00 uur, dat betekent echter niet dat iedereen altijd zo lang aanwezig moet zijn, daarvoor wordt dus een gedetailleerd schema gemaakt. Met name naar het einde toe zal het repetitieschema geïntensiveerd worden. Dat geldt hoofdzakelijk voor de hoofdrolspelers die tijdens de workshops, gekozen zullen worden uit de deelnemers.

Dit gaat in overleg met onze specialisten van CityProms, onze Engelse partners van Diverse City en Extraordinary Bodies.

Logistiek
De workshops en repetities vinden plaats in de loods van de Mannen van Staal, Kleasterdyk 45a, 8831 XA Winsum.
We gaan er vanuit dat je zelf je lunchpakketje mee neemt.

Extra info
Deze workshops zijn voor iedereen en staan onder supervisie van Diverse City (UK) en CityProms. Je gaat aan het werk met deze specialisten op een of meer van gebieden zoals theater, improvisatie, dans, circus en muziek. Ze bieden je de kans om iets nieuws uit te proberen en of nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. De sessies zijn volledig inclusief, hiermee bedoelen we dat ze open zijn voor alle soorten artiesten met fysieke beperkingen of mentale beperkingen en dus ook voor mensen zonder beperkingen. De workshops markeren het beginpunt van de voorbereidingen naar een grote voorstelling tijdens CityProms Leeuwarden (24/25 juni 2017)

Het gerenommeerde Engelse gezelschap Diverse City werkt integraal en creëert spraakmakende en inspirerende voorstellingen. Ze denken altijd vanuit de mogelijkheden van het individu en vanuit de positieve grondhouding dat iedereen erbij hoort en iets bij te dragen heeft. Diverse City is no. 1 in Engeland op het gebied sociale rechtvaardigheden voor alle artiesten.

Lees meer

Tot slot
We zorgen ervoor dat echt iedereen kan meedoen! Breng los zittende kleding, een fles water en je verbeelding mee.
We maken er iets moois van!

www.extraordinarybodies.org.uk
www.diversecity.org.uk
www.cityproms.nl