Deel

Project ANDERS!

donderdag 17 november 2016

Muziektheatercircus voor mensen met én zonder beperkingen.

In een tijd waarin verdeeldheid heerst in de politiek kan er maar één antwoord zijn en dat is: inclusie! We gaan een professionele voorstelling maken voor mensen met én zonder beperkingen die uitgevoerd wordt in de openlucht op 25 juni 2017 op het klassieke muziekfestival CityProms in Leeuwarden.

ANDERS! wordt in samenwerking met de specialisten van CityProms begeleid door een zeer ervaren team uit Engeland. Het zijn Claire Hodgson, directeur Diverse City en Jamie Beddard, directeur Extraordinary Bodies, twee Britse gezelschappen, die meer dan tien jaar er

muziektheater-anders

© Rachel Lambert 2015

varing hebben om professionele producties te creëren met validen en anders validen.

Vanaf 4 februari zijn er workshops en aan de hand daarvan kijken we wat ieders mogelijkheden zijn, zodat we in juni een mooie voorstelling kunnen laten zien.

Het ANDERS! muziek-theater-circus-project is open voor iedereen. Het is ook open voor begeleiders en artiesten zonder beperkingen. Mensen met diverse beperkingen, verstandelijk en lichamelijk en combinaties ervan. Wij vinden die combinaties heel belangrijk voor de empowerment van alle spelers.

Extra info
Jamie Beddard, directeur van Extraordinary Bodies, heeft Cerebrale Parese (Spastisch) en is momenteel acteur bij het wereldberoemde en gerenommeerde Royal National Theatre, hij is ook Clore Foundation Leadership Fellow (zie foto boven)! Het ANDERS! project is open voor mensen met alle categorieën van beperkingen, verstandelijk en lichamelijk en combinaties ervan. Het is ook open voor begeleiders en mensen zonder beperkingen. Wij vinden die combinaties heel belangrijk voor de empowerment van alle spelers.

Stichting CityProms wil de sociale functie van muziek benadrukken en wil zich profileren op dit gebied. De Stichting heeft op dit moment een voorbeeldstellende functie voor wat betreft muziek voor mensen met dementie met professionele musici die een mastersmodule hebben gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium. Stichting CityProms voert onder het label CityProms Embrace deze innovatieve workshops met veel succes uit in de zorgsector. Deze methode is inmiddels uitgebreid naar andere kwetsbare groepen. Met Talant zijn er met succes interactieve concerten/workshops voor kinderen en volwassenen met beperkingen begonnen.

Na een paar inspirerende internationale ontmoetingen, hebben wij besloten project ANDERS! als een professionele productie te ontwikkelen van hoogwaardig niveau, waarbij mensen van niet tot zwaar verstandelijk beperkt en van fysiek beperkt tot volledig gezond, meedoen en volwaardig meedraaien. Diverse City en Extraordinary Bodies zijn twee Britse gezelschappen, die meer dan tien jaar ervaring hebben om professionele producties te creëren met mensen met alle soorten beperkingen. Claire Hodgson, directeur Diverse City en Jamie Beddard, directeur Extraordinary Bodies, zijn enthousiast over de samenwerking met CityProms Embrace en zetten hun expertise in tijdens dit unieke project.

Februari 2017
Een team van twee mensen vanuit Engeland zullen samen met specialisten uit het CityProms team het scouting-for-talent-proces via workshops begeleiden. Dit team UK bestaat uit Claire Hodgson en Jamie Beddard. Omdat de productie open voor iedereen is, zijn er workshops, om spelers te vinden. De workshops zijn interdisciplinair en hierbij zoeken wij verschillende talenten. De kernwoorden zijn: inclusiviteit; participatie; educatie; en empowerment. We zullen het talent gaan scouten en naar aanleiding daarvan gaan casten in een later stadium. Wij vinden dat het laagdrempelig genoeg moet zijn om mensen uit te nodigen om mee te doen. Iedereen mag mee doen, dat betekent echter niet dat er geen selectieproces zal plaatsvinden, maar voor iedereen is er plek. De grote rollen zullen door middel van een workshopperiode en via een natuurlijke selectieprocedure vanaf feb 2017 worden gecast.

Februari-mei 2017
Het stuk zal in de eerste maanden apart gemaakt (via workshops) en gerepeteerd worden. Stuk voor stuk zal het dan geconstrueerd worden. Het “verhaal” is dan nu ook nog niet bekend want is afhankelijk van de deelnemers.

Mei-juni 2017
Laatste aparte repetities en in juni opbouw van decor en tutti repetities.

CityProms Festival Juni 2017
Uitvoering groot project + lokaal koor en musici etc.

…en verder
CityProms Embrace streeft er naar dat de vaardigheden die tijdens deze productie geleerd worden, verder ontwikkeld zullen worden en tot andere samenwerkingen zullen leiden zoals met The Never Ending Orchestra (Bidbook van LWD 2018). CityProms Embrace vindt het verder van groot belang dat haar werkzaamheden onderdeel zijn van haar doorlopende muzikale werk in de zorgsector.

Filmpje ter inspiratie

Extraordinary Bodies – Weighting from Cirque Bijou on Vimeo.

dc-square-logo

extraordinarybodies-1

A partnership between Cirque Bijou and Diverse City

logo saranti