Algemeen

CityProms

Algemeen

CityProms Embrace

Het maatschappelijke karakter van onze stichting werkt verschillende kanten op. We betrekken de bevolking in allerlei soorten en maten bij CityProms en CityProms on Tour, we initiëren educatieve projecten en projecten op het gebied van muziek en welzijn. Tevens stimuleren we de musicus van vandaag zich niet alleen te richten op een carrière op het podium maar ook het “community musicianship” te verkennen. Een belangrijk onderdeel van CityProms Embrace is op dit moment ons Muziek & Dementie Programma.

Stichting CityProms ondersteunt en participeert in verschillende onderzoeksprogramma’s  met betrekking tot muziek en ouderen, als één van de partners in het programma Healthy Ageing through Music and the Arts van de Hanze Universiteit. CityProms is daarmee vanaf het begin betrokken bij een innovatieve praktijk op het gebied van ouderenwelzijn.

City proms