Deel

Provincie Fryslân ondersteunt CityProms EMBRACE

vrijdag 03 februari 2017 Persbericht

CityProms EMBRACE ontvangt de komende drie jaar een financiële bijdrage uit het Kansenfonds van Provincie Fryslân. De Friese stichting ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s om kwetsbare mensen een beter leven te geven. Om meer nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen en uitvoeren draagt de provincie drie jaar lang 50.000 euro per jaar bij. Tevens leveren de activiteiten van EMBRACE een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid van Noord-Nederlandse musici.

CityProms is bekend van het gelijknamige klassieke muziekfestival, jaarlijks in Leeuwarden. CityProms EMBRACE is een zelfstandige stichting. Onder de artistieke leiding van Philip Curtis is de organisatie de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Noord-Nederlandse expert op het gebied van muziek en welzijn. Samen met partners, waaronder het Prins Claus Conservatorium, hebben ze meerdere programma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor mensen met dementie en mensen met een beperking.

“Ik ben erg blij met de bijdrage van de provincie,” zegt directeur Margot Hoiting. “Het betekent veel voor onze doelgroep dat wij onze projecten kunnen uitrollen in de zorgsector omdat muziek het welbevinden van kwetsbare mensen en hun verzorgers verbetert.” De financiële bijdrages worden gebruikt om de lopende programma’s op meer locaties aan te bieden en om nieuwe activiteiten te ontplooien.

Eén van de bekendere programma’s is muziek en dementie. Dit zijn interactieve, geïmproviseerde muziekworkshops, naar Engels voorbeeld, die het welzijn van mensen met dementie verbeteren. In verpleeghuizen en centra voor dagopvang maken professionele musici muziek samen mensen met dementie en hun verzorgers. Dit krijgt een vervolg in verschillende zorginstellingen. Een aantal nieuwe programma’s is nog in ontwikkeling.

Naast de subsidie van Provincie Fryslân ontvangt EMBRACE ook bijdrages van Fonds Sluyterman van Loo, het RCOAK en Fonds Cultuurparticipatie. Sympathisanten die het werk van CityProms EMBRACE mede mogelijk willen maken hebben zich verenigd in de stichting Vrienden van CityProms EMBRACE. Het bestuur, onder leiding van Bert Finke, gaat de komende jaren geld en aandacht genereren voor de innovatieve muziekprogramma’s.

Convenant
CityProms EMBRACE is onderdeel van het convenant tussen het Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Leeuwarden. Deze partijen zetten zich in voor de verduurzaming van projecten op het gebied van ouderen en cultuur. De stichting heeft samen met Erika Happe van Cultuur en Ondernemen een businessmodel ontwikkeld op basis waarbij investeerders en subsidiënten worden gevraagd mee te doen.

Meer weten over het doel van CityProms EMBRACE en de projecten? Bekijk de informatie en de video op www.cityproms.nl/embrace.