Eigen Producties.

ANDERS!2

ANDERS! is inclusief muziektheater. Het is een gezelschap van mensen met én zonder beperkingen. ANDERS! is een initiatief van CityProms en EMBRACE Nederland. Jaarlijks ontwikkelen professionele makers, jong talent en amateurs een professionele muziektheaterproductie (openlucht) met valide en minder valide ‘sterren’ uit de regio. Tijdens CityProms 2017 presenteerde ANDERS! met 120 deelnemers haar eerste volledig zelf gecreëerde voorstelling voor een 3500-koppig publiek.

Op dit moment werkt ANDERS!2 aan een nieuwe muziektheatershow voor CityProms 2018.ANDERS!2 is onderdeel van de hoofdprogrammering van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).

Download hier de impressie over ANDERS!1

Educatieve Kindervoorstellingen

Muziek verrijkt ook kinderlevens en is goed voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. Onze muziekvoorstellingen voor kinderen zijn leuk, leerzaam, interactief en worden altijd begeleid met live klassieke muziek. We werken samen met het Natuurmuseum Fryslân en Kunstkade.

Muziekinstrumenten maken van afval

Jacob Plooij is geluidskunstenaar & upsound artiest. Hij maakt van kapotte instrumenten en afval nieuwe bijzondere speelbare instrumenten. ‘Muziekinstrumenten maken van afval’ is een bijzonder project van Jacob Plooij. Ook dit jaar komt Jacob weer naar het festival om tijdens ene aantal workshops samen met kinderen en volwassenen instrumenten te maken van afval. In samenwerking met Natuurmuseum Fryslân worden de workshops dit jaar ook gefilmd. Ook op scholen maken kinderen muziekinstrumenten van afval. Kinderen op verschillende scholen krijgen een extra lespakket op school aangeboden. Al deze kinderen worden uitgenodigd op het festival om een concert bij tewonen dat een connectie heeft met het instrument dat zij gemaakt hebben.  Het aantal muziekinstrumenten gemaakt van afval groeit op deze manier elk jaar. Samen bouwen we aan het grootste afvalorkest van 2020.

Publieksactiviteiten tijdens het festival

CityProms organiseert tal van publieksactiviteiten tijdens en rondom het festival. Tijdens workshops kunnen deelnemers muziekinstrumenten bespelen of maken. Daarnaast is het publiek welkom bij diverse lezingen over de interactie tussen klassieke muziek, zorg en welzijn.

Interactieve concerten in GGZ met TALANT

Samen met TALANT verzorgt EMBRACE Nederland in het kader van LF2018 een serie interactieve klassieke concerten voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen. De cliënten worden tijdens het concert betrokken bij de muziek. Ze kunnen muziekinstrumenten vasthouden, bespelen en ze mogen meezingen. De concerten worden verzorgd door musici die hiervoor zijn opgeleid aan het aan het Prins Claus Conservatorium en hebben de mastersmodule muziek & dementie en andere kwetsbare groepen gevolgd, onder leiding van Philip Curtis. De ervaringen tot nu toe zijn erg positief. De deelnemers zijn na een concert meer ontspannen en communicatie verloopt soepeler.

PILOT Klassieke muziek en ouderen

Studenten gaan samen met musici op pad en bezoeken thuiswonende ouderen die met eenzaamheid kampen. Ze proberen deze mensen uit hun isolement te halen en mee te nemen naar het festival. Het project is een pilot en zal in 2019 en 2020 verder worden uitgebouwd.

Innovatieve workshops Muziek & Dementie

EMBRACE Nederland ontwikkelde De Workshopserie Muziek en Dementie om het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren.
De workshops met muzikale improvisatie vergroten het welzijn van de mensen met dementie, verbeteren hun gemoedstoestand, eet- en slaapgedrag en dragen bij aan minder agressief gedrag.

De workshops en een serie aanvullende trainingen bieden zorgmedewerkers en mantelzorgers handvatten om op een andere (niet-talige) manier te communiceren met dementerende mensen. Dat draagt bij aan een betere (werk)sfeer.

CityProms adviseert bij opleiden koor De Stormruiter

CityProms gaat adviseren bij het samenstellen en opleiden van het koor voor De Stormruiter. CityProms werkt daarbij nauw samen met Stichting Faderpaard en LF2018. De Stormruiter is gebaseerd op de negentiende-eeuwse novelle ‘Der Schimmelreiter’ van Theodor Storm en maakt deel uit van LF2018. In september/oktober 2018 vinden de voorstellingen plaats in het WTC Expo in Leeuwarden.

 

EMBRACE Nederland Concert 26 oktober 2018

Het is in september 2018 zestig jaar geleden dat één van de beste orkesten ter wereld een optreden verzorgde in De Harmonie in Leeuwarden. In het culturele jaar 2018 zal het Koninklijk Concertgebouworkest (RCO) opnieuw spelen in de huidige Harmonie in Leeuwarden. Op vrijdag 26 oktober 2018 speelt het RCO onder leiding van chef-dirigent Daniele Gatti o.a. de schitterende muziek van Don Juan en symfonisch gedicht Tod und Verklärung van Richard Strauss.

Op verzoek van de organisatie van Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa ligt de organisatie van dit concert in handen van EMBRACE Nederland. De financiële opbrengst van dit speciale CityProms EMBRACE concert komt ten goede aan de workshops ‘Muziek & Dementie’ die de stichting organiseert.

POWERED BY EMBRACE NEDERLAND

Bij verdiepende en innovatieve projecten zoals ANDERS! en Muziek en Dementie maken we gebruik van de kennis van EMBRACE Nederland. EMBRACE Nederland is voortgekomen uit CityProms en is inmiddels een aparte stichting. Wetenschappelijke kennis en trainingen omtrent onze innovatieve projecten in muziek, zorg en welzijn delen we en voeren we samen met onze partners uit.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search