Eigen Producties

ANDERS!

ANDERS! is Inclusief Muziektheater voor mensen met én zonder beperkingen, voor amateurs én professionals. ANDERS! is een initiatief van CityProms en EMBRACE Nederland. Jaarlijks ontwikkelen professionele makers, jong talent en amateurs een professionele muziektheaterproductie met valide en minder valide ‘sterren’ uit de regio.

De kernwaarden van ANDERS! zijn:

• Inclusiviteit: Iedereen is welkom.

• Participatie: Meedoen en zelf creëren zijn het allerbelangrijkste, met name voor diegenen die normaal gesproken de kans niet krijgen aan een productie als deze mee te doen.

• Empowerment: Hoe kan iemand met een beperking zijn of haar potentie realiseren? Hoe kan iemand zonder beperking leren begrip en respect te hebben voor de ander? We gaan uit van ieders eigen creativiteit.

• Kwaliteit: We streven altijd naar het hoogst haalbare resultaat, amateurs en professionals werken zij aan zij.

Educatieve Kindervoorstellingen

Muziek verrijkt ook kinderlevens en is goed voor de cognitieve en sociale ontwikkeling. Onze muziekvoorstellingen voor kinderen zijn leuk, leerzaam, interactief en worden altijd begeleid met live klassieke muziek. We werken samen met het Natuurmuseum Fryslân en Kunstkade.

Muziekinstrumenten maken van afval

Jacob Plooij is geluidskunstenaar & upsound artiest. Hij maakt van kapotte instrumenten en afval nieuwe bijzondere speelbare instrumenten. ‘Muziekinstrumenten maken van afval’ is een bijzonder project van Jacob Plooij. Jaarlijks komt Jacob naar het festival om tijdens workshops samen met kinderen en volwassenen instrumenten te maken van afval.

Publieksactiviteiten tijdens het festival

CityProms organiseert tal van publieksactiviteiten tijdens en rondom het festival. Tijdens workshops kunnen deelnemers muziekinstrumenten bespelen of maken. Daarnaast is het publiek welkom bij diverse lezingen over de interactie tussen klassieke muziek, zorg en welzijn.

PILOT Klassieke muziek en ouderen

Studenten gaan samen met musici op pad en bezoeken thuiswonende ouderen die met eenzaamheid kampen. Ze proberen deze mensen uit hun isolement te halen en mee te nemen naar het festival. Het project is een pilot en zal in 2019 en 2020 verder worden uitgebouwd.

Interactieve Concerten

Wij verzorgen Interactieve Concerten in woongroepen en dagbestedingen voor mensen met lichte tot ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Met onze concerten  willen we het welzijn van de mensen te bevorderen, contact tussen mensen met een beperking en hun begeleiders/zorgmedewerkers makkelijker te maken en de woon- en werksfeer postitief beïnvloeden. Met onze laagdrempelige muziektrainingsprogramma’s bieden we (zorg)medewerkers handvatten om meer met muziek te gaan doen in het dagelijks contact met kwetsbare mensen.

Innovatieve workshops Muziek & Dementie

EMBRACE Nederland ontwikkelde de Workshopserie Muziek en Dementie om het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren. De workshops en een serie aanvullende trainingen bieden zorgmedewerkers en mantelzorgers handvatten om op een andere (niet-talige) manier te communiceren met dementerende mensen. Dat draagt bij aan een betere (werk)sfeer.

EMBRACE Nederland Concert 26 oktober 2018

Op vrijdag 26 oktober 2018 speelt het RCO onder leiding van chef-dirigent Dima Slobodeniouk o.a. de schitterende muziek van Don Juan en symfonisch gedicht Tod und Verklärung van Richard Strauss. Op verzoek van de organisatie van Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa ligt de organisatie van dit concert in handen van EMBRACE Nederland. De financiële opbrengst van dit speciale CityProms EMBRACE concert komt ten goede aan de workshops ‘Muziek & Dementie’ die de stichting organiseert.

POWERED BY EMBRACE NEDERLAND

Bij verdiepende en innovatieve projecten zoals ANDERS! en Muziek en Dementie maken we gebruik van de kennis van EMBRACE Nederland, zusterorganisatie van CityProms. Wetenschappelijke kennis en trainingen omtrent onze innovatieve projecten in muziek, zorg en welzijn delen we en voeren we samen met onze partners uit.

Start typing and press Enter to search