concordia-drachten

Concordia Drachten

Concordia is een enthousiaste fanfare die is opgericht in 1922. Op dit moment heeft Concordia ongeveer 30 leden, jong en oud, die elke week muziek maken. Sinds 2001 staat Concordia onder leiding van dirigent Durk Krol. Durk zijn kracht zit in opleiden van jeugd en hij zorgt ervoor dat er met plezier muziek gemaakt wordt. Dankzij zijn inspanningen telt de muziekvereniging inmiddels weer 12 jeugdleden en is het gelukt om in het najaar van 2017 weer een jeugdorkest op te starten. 

Concordia laat jaarlijks meerderen keren van zich horen bij onder andere: kerkdiensten, Nederlandse Fanfare Kampioenschappen, concoursen/festivals en ieder jaar wordt er een verrassend donateursconcert gegeven. Elk jaar zet Concordia zich in om via schoolprojecten de jeugd op de basisscholen te laten kennismaken met blaasmuziek. We zijn er trots op dat veel kinderen (en hun ouders) op deze manier de weg naar onze vereniging vinden!

Hoogtepunten zijn toch wel bondsconcours in maart 2017; 1ste prijs met promotie naar de 4e divisie, in september 2017 oprichten van een jeugdorkest, in november 2017 viering van het 95 jarig bestaan van Concordia met een jubileumconcert samen met vocale mannengroep Sânman&Sikke en ons jeugdorkest.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search