herenderkoor

Her en Der Koor

Het Her en Der Koor uit Leeuwarden zingt meerstemmige liederen uit de hele wereld, en muziek uit de 16e eeuw tot deze eeuw: van Mozart tot A. Sullivan. Het koor oefent om de week op vrijdagavond in de Dorpskerk Huizum olv Jan Verbogt en bestaat ongeveer 30 jaar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search