Het Verborgen Goud van Fryslân

 In Actueel

Muziek geeft ons een goed gevoel, stimuleert onze empathie, brengt ons in contact met onszelf én met elkaar. Muziek maken ligt diep verankerd in het DNA van Fryslân. Dat blijkt alleen al uit de vele optredens van duizenden Friese muzikanten tijdens dit festival. EMBRACE Nederland zet muziek in om kwetsbare mensen een beter leven te geven en wil dit ‘Verborgen Goud van Fryslân’ aanboren voor de zorgpraktijk. Artistiek leider Philip Curtis: “Ook veel zorgmedewerkers maken muziek of zingen graag. We willen hen laten ervaren hoe je muziek in kunt zetten in de dagelijkse zorgpraktijk.”

Muziek kan woorden vervangen

Al jaren organiseert EMBRACE Nederland muziekworkshops voor mensen met dementie en hun zorgmedewerkers. De begeleidende musici zijn hiervoor speciaal opgeleid. De effecten na een workshopserie van acht weken zijn frappant: mensen leven op tijdens de workshops, maar ook daarna.

Curtis: “Mensen eten en slapen beter, worden toegankelijker en voelen zich beter. Muziek doet ook veel met de zorgmedewerkers. Daar waar ze mensen met woorden niet meer kunnen bereiken, lukt het met muziek vaak wel!”

Muziek geeft rust en ontspanning

Muziek doet niet alleen wonderen voor mensen met dementie. Ook andere kwetsbare mensen leven ervan op. Vorig jaar startte EMBRACE Nederland bij TALANT met interactieve muziekconcerten voor mensen met meervoudige beperkingen. Ook hier zijn er veel positieve effecten. Mensen worden rustiger, ontspannen zich makkelijker, voelen zich beter en vertonen minder ‘gedragsproblemen’.

Muziek neemt stress weg

Muziek binnen de zorg hoeft zich niet tot een workshop of concert te beperken, integendeel! Philip Curtis: “Een onrustige mevrouw met dementie die zich verzet tegen het innemen van medicijnen, kan tot rust komen wanneer je haar op zo’n moment toezingt. Zo kun je muziek op heel veel momenten inzetten. Daarmee wordt het leven voor cliënt én zorgmedewerker veel fijner. Daarom is het voor ons zo belangrijk om zorgmedewerkers te betrekken bij ons werk.”

Muzikale Events & Workshops voor zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers en leidinggevenden organiseert EMBRACE Nederland daarom de komende maanden Muzikale Events in verpleeghuizen op 10 verschillende locaties in Fryslân. Dat gebeurt met lokale orkesten, ensembles en muzikale helden. Zorgmedewerkers kunnen deelnemen aan inspirerende muzikale workshops waarin we laten we zien hoe je muziek in kunt zetten in de dagelijkse zorgpraktijk.

Werk jij in de zorg en wil je graag meedoen? Stuur dan een e-mail naar info@embracenederland.nl

Never Ending Orchestra

Het Verborgen Goud van Fryslân is een project van NEO Zorg. De drijvende kracht hierachter is de Never Ending Orchestra (NEO), een LF2018 productie en het gezicht van de Friese muzykmienskip. Onder de vlag van NEO Zorg vindt op 26 juni in De Harmonie in Leeuwarden het Event Muziek & Zorg plaats voor medewerkers en leidinggevenden in de zorg. Dit is het officiële startschot voor NEO Zorg. De Muzikale Events & Workshops voor zorgmedewerkers vormen de follow up van deze kick-off. EMBRACE Nederland, zusterorganisatie van CityProms, ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s voor kwetsbare mensen en geeft uitvoering aan dit project.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Marianne heeft muziek leren spelen op latere leeftijd