Nieuwe Poëzie & Beiaardmuziek op het eeuwenoude carillon

 In Actueel

Op vrijdagavond 8 juni vanaf 19.30 uur vindt een heel bijzonder concert & poëzievoordracht plaats in het hart van Leeuwarden. De door Friese componisten geschreven nieuwe beiaardmuziek wordt uitgevoerd op het eeuwenoude carillon (bouwjaar 1540) dat deel uitmaakt van het stadhuis van Leeuwarden. Vijf dichters dragen elk hun eigen gedicht voor, geschreven in een van de streektalen van Friesland.      

Nationaal cultureel erfgoed 

De beiaard (of het carillon), is onderdeel van ons nationale culturele erfgoed en is door Unesco aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed. De beiaard als typisch ‘lage landen’-instrument is nauwelijks weg te denken uit de stadse geluiden die ons in een beetje grote stad kunnen omringen. Met dit bijzondere concert wil CityProms een breed publiek in aanraking brengen met de beiaard als muziekinstrument en poëzie in verschillende streektalen.

Deze  componisten  doen mee:

  • Cees Hiep
  • Joseph J. Visser
  • Hoite Pruiksma
  • Pieter Bakker
  • Feike van der Zee

Deze  dichters doen mee:

  • Cornelis van der Wal
  • Hein Jaap Hilarides
  • Aggie van der Meer
  • Henk Nijp
  • Tsjisse Hettema en Aafje Brouwer

Beiaardier is Vincent Hensen,  stadsbeiaardier van Leeuwarden voor het jaar 2018.

Organisatie 

CityProms organiseert het concert & en poëzievoordracht in samenwerking met Afuk, DichterS van Fryslân en Stichting Nederlandse Dialecten / SND. Het idee is afkomstig van componist/pianist Feike van der Zee die in 2009 een soortgelijk evenement in Breda organiseerde tijdens de vijfhonderdste verjaardag van de Grote Kerk.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search