Op zondagmiddag 25 juni speelt Crazy Tunes Jazz Band op het dek van de Stânfries X en kan het publiek vanaf de kant en op de Prins Hendrikbrug genieten van aanstekelijke jazzmuziek. Crazy Tunes Jazz Band is een Jazz orkest met dirigent Eric Roelofsen, wat met name Jazz uit de jaren 20 van de vorige eeuw onder de aandacht wil brengen.

De twintiger jaren van de vorige eeuw staan in de VS bekend als de Roaring Twenties. Er ontstond een culturele beweging die nu de Jazz Age wordt genoemd. De geboorte van de jazz is vooral begonnen bij de zwarte Amerikanen, maar werd al gauw overgenomen door de witte
middenklasse. Jazz werd een mix van oude Afro-Amerikaanse tradities en de idealen van de witte middenklasse. Jazz was vooral populair in New York, Chicago en New Orleans waar al gauw grote en beroemde clubs ontstonden.