schola-cantorum-mistra

Schola Cantorum Mistúra

Het koor zingt gregoriaanse gezangen en meerstemmige koorwerken die een relatie met het gregoriaans hebben. Dit doen de koorleden sinds 14 november 2000 op veel verschillende plaatsen in o.a. Noord-Nederland, Noord-Holland en Vlaanderen. Het repertoire is breed en veelzijdig. Een deel daarvan is algemeen van karakter en gaat over het kerkelijk jaar. Het andere deel spitst zich toe op de feestdagen of liturgisch sterke tijden als Advent en Veertigdagentijd.

1000 jaar DoReMi

Het thema van het optreden van Schola Cantorum Mistúra tijdens CityProms is 1000 jaar DoReMi. Het koor vertelt het verhaal van de Italiaanse monnik Guido van Arezzo, de ‘uitvinder’ van ons huidige muzieknotatiesysteem. Het stuk heet dan ook de Historia Guidonis Aretini.

Dit werk is in 1965 door de in Leeuwarden geboren Bram Hijmans gecomponeerd in opdracht van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk; dit naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Dr. Willem Gehrels, de man die in Nederland heeft gezorgd voor de verbetering van het muziekonderwijs in het algemeen en de muziekonderwijs in het bijzonder.

Sound of Music

“Het bijzondere van deze compositie is de verwijzing naar het Gregoriaans, muziekrepertoire dat tot ons koorrepertoire behoort, maar ook het klankidioom spreekt ons aan. Vandaar onze keuze voor dit werk. Wat het geheel ook leuk maakt naast alle interessante dingen is dat het ook verwijst naar de musical ‘Sound of music’ van nu, zo’n duizend jaar later.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search