Financiën

Het dekkingsplan is een reële dekking. 
Met de doorontwikkeling van CP in de periode 2021-2024 is CP een “vaste waarde” geworden in Noord Nederland en trekt deelnemers van het hele land en deels ook buitenland. De inzet en verwachting is dat door de diverse kleinere (particuliere) subsidiegevers en door de gemeente en provincie ook voor de komende jaren  steun wordt toegekend.  Voor de Gemeente Leeuwarden zijn wij een vaste waarde en staan structureel in de begroting. 
Voor 2025 is 75% van de dekking (met toekenning FCP) zeker en toegezegd (meerjarenafspraken t/m 2025). 

Solide begrotingsbeleid en weerstandsvermogen
Om het Meerjarenplan 2025-2028 uit te voeren moet de begroting van CP minimaal rond de €450.000 liggen met daarna een stijging. Dit is gebaseerd op ervaringsgegevens, (verwachte) stijgende kosten en het mogelijk maken gedurende het hele jaar door activiteiten te laten plaatsvinden om de doelen te bereiken.
In de periode 2021-2024 is “geleerd” dat werken met een vaste begroting zonder rekening te houden met stijgende kosten/inflatie en voldoen aan de culturele codes de financiën sterk onder druk heeft gezet. In het jaarverslag 2023 is dit nader belicht.

Het doel is dat minimaal €400.000 er verzekerde meerjaren inkomsten zijn voor 2025 en €430.000 voor de periode 2025-2028. 
De ervaring leert dat jaarlijks, zoals in de periode 2021-2024, aan incidentele inkomsten (optelsom van kleine bedragen) het haalbaar is €50.000 bijeen te brengen. Hier zitten schommelingen in hiervoor moet een adequaat egalisatiefonds/eigen vermogen tegenover staan. CP wil stapsgewijs meer middelen uit via de private markt ophalen. Donaties, in kind bijdragen en sponsoring vinden al plaats en stijgen sinds 2023. 
De ambitie van omvang van de begroting is in lijn met de omzet van de afgelopen jaren.

Er  zal jaarlijks een deel van de middelen opzij worden gezet totdat er een vermogen is opgebouwd dat tussen de €80.000 en max €100.000 ligt (advies accountant). 
De verwachting is dat eind 2024 het eigen vermogen rond de €85.000 zal liggen.

De financiën zijn in control. Er zijn binnen de organisatie diverse beheersingsinstrumenten ontwikkeld zodat het hele team integraal (incl boekhouding en accountant) mee kan kijken, adviseren en zich ook mede  verantwoordelijk voelt voor  de financiële keuzes en resultaten. 

Kosten CP 2025-2028 zijn beheersbaar
De kosten voor 2025-2028 zijn realistisch en  gebaseerd op de ervaringsgegevens voor de periode 2021-2024. 

Op te merken zijn:

  • Kennisdeling en Onderzoek
    Er is gereserveerd voor kennisdeling en onderzoek, +/- 2% van de activiteitenlast. In 2023 heeft CP een Impactonderzoek laten doen, wat waardevol is voor onze koers en verbeteringen.
  • Talentontwikkeling het hele jaar door.
    Het festival is een momentum in het jaar waar alles samenkomt. Gedurende het jaar zijn er activiteiten van CP en ook hiervoor zijn middelen gereserveerd.