Inspiratiebronnen

Johan Huizinga – historicus en grondlegger Nederlandstalige cultuurgeschiedenis: ,,Spel ligt in het leven besloten en is een noodzakelijkheid voor het scheppen van cultuur; spel structureert menselijk handelen en is een drager van de culturele ontwikkeling van de mens.” 

Constant Nieuwenhuys – Nieuw Babylon
,,New Babylon is een gigantisch labyrinthisch complex dat zich op hoge poten boven de aarde verheft. Eronder circuleren allerlei vormen van transport. De verschillende etages van de stad zijn met liften en trappen bereikbaar en vrijwel geheel overdekt en geklimatiseerd. Ze vormen met hun vele niveaus en terrassen een enorme gelaagde ruimte die door zijn flexibele functies, klimaatverschillen en licht- en geluidseffecten steeds weer nieuwe verrassingen biedt. Hier kunnen de New-Babyloniërs als moderne nomaden ronddwalen, op zoek naar nieuwe ervaringen en nog onbekende sferen.”